La sfârșitul anului 2017, în perioada noiembrie – decembrie, am desfășurat două studii ce fac referire la tendințele pe piața muncii, atât din perspectiva angajaților/ candidaților, cât și din cea a angajatorilor. Derularea acestor cercetări a constat în identificarea factorilor care influențează deciziile de angajare, respectiv obiectivele de recrutare.

Rezultatele studiului:

  • Factorii care îi motivează pe angajați la locul de muncă sunt: mediul de lucru, relațiile cu colegii și superiorii, posibilitatea de perfecționare, posibilitate de avansare, asigurare transport, pe ultimul loc situându-se salariul.

  • Aria geografică în care repondenții doresc să lucreze: Uniunea Europeană, România și pe ultimul loc în afara Uniunii Europene.

  • Tipul de contract pe care și-l doresc repondenții: perioada nedeterminată 83,3%, perioada determinată 16,7%.

  • Domeniile de lucru de interes sunt: transporturi 10%, industrie 20%, IT 30%, altele 40%.

  • Când discutăm despre factorii decizionali care stau la baza recrutării, aceștia sunt:  încredere, atitudine, motivație, flexibilitate, studii și experiență în domeniu (în ordine descrescătoare a procentajului).

  • Aspectele pe care le consideră angajatorii ca fiind cele mai importante în realizarea ofertei de muncă sunt: salariu motivant, mediu de lucru, posibilitate de avansare, bonusuri, asigurare transport, asigurare masă (acestea sunt în ordine descrescătoare a procentajului).

  • În ceea ce privește stabilirea obiectivelor de recrutare, angajatorii au răspuns astfel: angajare personal care să rămână cât mai mult timp în companie, completare rapidă a posturilor vacante, atragere candidați cu studii superioare, atragerea unui număr cât mai mare de candidați (în ordine descrescătoare a procentajului).

  • Problemele pe care le întâmpină angajatorii în procesul de recrutare sunt următoarele: deficit de candidați, candidați nepregătiți, așteptări mari din partea candidaților, altele (în ordine descrescătoare a procentajului).

Pe parcursul anului 2018 intenționăm să continuăm analizarea tendințelor pe piața muncii și să ne planificăm strategia de recrutare conform cerințelor.

Repondenți: vizitatori website SIGNUP.WORK.

Metoda utilizată: chestionar.