Începem anul 2023, bineînțeles, cu toate urările de bine, dar și cu un articol pe care merită să aruncăm o privire.

Date provizorii pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 2021 (RPL2021) au apărut și putem să ne facem o idee despre populația rezidentă a României (doar cea care a luat parte la recensământ).

Așadar, câteva puncte care ne-au atras atenția:

  • pare că suntem cu aproape 1 milion de locuitori mai puțini față de recensământul precedent (2011)
  • ”procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 10 ani în urmă (recensământul din 2011 – RPL2011), remarcându-se creșterea ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste). Indicele de îmbătrânire demografică s-a depreciat cu aproape 20 de puncte procentuale, crescând la 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (RPL 2021) comparativ cu 101,8 (RPL2011).”
  • ”din totalul populației rezidente, 43,5% au nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional sau tehnic de maiștri), 40,5% nivel scăzut (primar, gimnazial sau fără școală absolvită) și 16,0% nivel superior. La RPL2021 erau analfabete 143,6 mii persoane (față de 245,4 mii la RPL2011).”
  • populația activă este de 8.185,0 mii persoane, fiind compusă din 7.689,0 mii persoane ocupate și din 496,1 mii șomeri. Populația inactivă cuprinde 10.868,8 mii persoane din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezentă două cincimi (39,5%), iar elevii și studenții aproape o treime (32,0%).”

Sunt informații preluate din primele date provizorii – RPL – vă invităm să citiți mai multe informații în articol.